Patiëntenportaal

Huisartsenpraktijk Co-Med Esperantostraat werkt met een ander digitaal systeem dan huisartsenpraktijk Keijzer. Wij zijn momenteel druk bezig met het overzetten van de dossiers en het activeren van het patiëntenportaal. U ontvangt in dat kader binnenkort een mail met als afzender “no-reply@mijngezondheidsapp.nl”. Hierin staat een link die u moet volgen om de app te verifiëren.

Momenteel is het nog niet mogelijk om online afspraken te maken, deze optie wordt volgende week (week van 9 mei) geactiveerd.